Tag Archives: viimsi

Tanel Einaste valiti Reformierakonna Viimsi PKO juhatusse

12.mail 2022 kogunes Reformierakonna Viimsi piirkonnaorganisatsiooni Üldkogu, et valida piirkonna juhatus ja juht.
Piirkonna juhatusse valiti Tanel Einaste kõrval Aivar Sõerd, Siim Kallas, Siiri Visnapuu, Ilona Säälik, Alar Mik, Illar Lemetti, Laura Sofie Tohver ja Riina Aasma , kes ühtlasi valiti ka tagasi piirkonna juhiks.

Viimsi Gümnaasiumi Spordikeskus

Olen oma südameasjaks võtnud Viimsisse uute sportimisvõimaluste loomise ning näen vajadust uue multifunktsionaalse spordikeskuse, sh sise- ja välistingimused, rajamiseks.

Esimese sammuna olen kaardistanud peamised keskusele esitatavad vajadused ja võimalused ning need juba ka esimeseks eskiisprojektiks realiseerinud.