Tag Archives: korvpall

Viimsi Gümnaasiumi Spordikeskus

Olen oma südameasjaks võtnud Viimsisse uute sportimisvõimaluste loomise ning näen vajadust uue multifunktsionaalse spordikeskuse, sh sise- ja välistingimused, rajamiseks.

Esimese sammuna olen kaardistanud peamised keskusele esitatavad vajadused ja võimalused ning need juba ka esimeseks eskiisprojektiks realiseerinud.